Tag: เฟิร์นมหาสดำ

น้ำตก กรุงชิง

น้ำตกกรุงชิง อีกหนึ่งน้ำตกที่มีน้ำตกกรุงชิง ที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำตกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยาน แห่งชาติที่ตั้งอยู่ในตำบลกรุงชิง ชื่อ “กรุงชิง” มาจากคำว่าต้นชิง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีอยู่มาก ในเขตนี้ที่นี่มีประวัติศาสตร์จากการที่เคยเป็นที่ตั้งของกลุ่ม คอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ มีผู้คนมาเยือนไม่ขาดสาย ด้วยน้ำตกขนาด 7 ชั้น ที่ลดหลั่นความสูงลงมาต่างๆ ระดับกัน ในป่าเขตนี้ยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย เนื่องจาก มีพืชพรรณไม้ต่างๆ ให้ได้ศึกษา เช่น เฟิร์นมหาสดำ ปาล์มชก ต้นหลุมพอ ปาล์มชิง ปาล์มช้างร้องไห้ และอื่นๆอีกหลายชนิดที่หาชมได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น ระยะทางเริ่มเดินจนสิ้นสุดก็จะประมาณ 3.7 กิโลเมตร การเข้าไปชมน้ำตกกรุงชิง จะต้องเดินทางด้วยเท้าจากที่ทำการหน่วยอุทยาน เดินเข้าไปในป่า ตามเส้นทางเดินที่เตรียมเอาไว้จะมีป้ายบอกเส้นทางและสิ่งที่น่าสนใจระหว่างทางเป็นระยะๆ ทางเดินเป็นทางลาดชันและขรุขระเล็กน้อย สามารถเดิน ได้ไม่ค่อยลำบากแต่มีทากควรเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม ชั้นแรกคือชั้นที่ 7 วังเรือบินชั้นที่ 6ต้นตอชั้นที่ 5 หนานจนชั้นที่ 4 หนานโจนชั้นที่ 3หนานปลิว ชั้นที่ 2 หนานฝนแสนห่าชั้นที่ 1 หนานมัดแพในแต่ละชั้นก็จะมีความแต่ต่างกันไปซึ่งจะมีความหลายในการพักผ่อนของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวทำให้เป็นสถานที่หนึ่งควรไปสักครั้งและยังอยู่ในประเทศอีกด้วย