Tag: เที่ยวต่างประเทศ

ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทโบราณของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เขตชูโอ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและเมืองโอซาก้า เป็นปราสาทที่มีบทบาทสำคัญแห่งหนึ่งในยุคอะซุชิ-โมะโมะยะมะ หรือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงยุคสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้น ปราสาทโอซาก้าก่อสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1583 โดย โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ผู้นำเข้าเมืองในตอนนั้น ได้มีการสั่งให้มีการก่อสร้างปราสาทขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการหลักของเมือง โดยมีการสร้างและออกแบบคล้ายกับปราสาทอะซุชิทุกประการแต่มีลักษณะที่โดดเด่นกว่ามาก โดยปราสาทมีลักษณะหอคอย 5 ชั้น มีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น มีใบไม้ทองที่ด้านข้างของปราสาท ซึ่งสวยงามโดดเด่นแก่ผู้พบเห็น ในตอนนั้นปราสาทถูกใช้เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูในช่วงนั้น ปราสาทโอซาก้า ได้รับการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงมากมายของประเทศญี่ปุ่นในยุคต่างๆ เช่่น การโจมตีของกองกำลังศัตรูที่บุกรุกเข้าเมืองในปี ค.ศ. 1615, เกิดเหตุฟ้าผ่าใส่คลังแสงอาวุธในปราสาทเกิดไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1660 และ ฟ้าผ่าใส่ตัวปราสาทได้รับความเสียหายในปี 1665 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินระเบิดของสหรัฐได้ทิ้งระเบิดใส่ตัวปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งในปี 1995 ทางรัฐบาลโอซาก้าได้มีการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ โดยคงความรูปแบบเดิมไว้และสร้างให้มีความสวยงามโดดเด่นอย่างที่เคยสร้างมาก นอกจากนี้ภายในยังมีการต่อเติมให้ทันสมัยขึ้น โดยมีลิฟต์ภายในเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมปราสาท

สวิตเซอร์แลนด์ แดนในฝัน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศหนึ่งของยุโรปที่มีธรรมชาติอันงดงามมาก ประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง มีความสวยงามดุแดนฝันอีกทั้งสวิตเซอร์แลนด์นั้นถูกจัดให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศที่ยังคงธรรมชาติไว้อย่างงดงามคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดี การเมือง การเงิน การคมนาคม การขนส่ง ทุกอย่างที่ดีเยี่ยมทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก สวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้าไปชมความงดงามของธรรมชาติ จุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ ยอดเขาจุงเฟรา เป็นจุดชมวิวยอดฮิตเลยก็ว่าได้ ยอดเขาจุงเฟรานั้นเป็นยอดเขาที่ความสูงที่สุดของประเทศ มีความสูงประมาณ 3,466 เมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ณ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเทือกเขาหิมะสลับกับเทือกเขาที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้เขียวขจีที่สวยงามราวกับดินแดนแห่งเทพนิยาย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปด้วย ซึ่งสถานีชื่อว่า Jungfraujoch Railway Station เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟของประเทศและสูงที่สุดด้วย สะพานไม้ชาเปล เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นสะพานไม้เก่าแก่ของประเทศที่ถูกประดับด้วยดอกไม้ที่สวยงาม สะพานนี้มีอายุเก่าแก่มากถึง 500 ปีเลยทีเดียวสันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตรข้ามแม่น้ำรอยส์ สะพานแห่งนี้ถูกบูรณะครั้งใหญ่เนื่องจากเหตุไฟไหม้สะพานในปี 1993 ถือว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกมากมายให้เที่ยวเช่น กรุงเบิร์น เมืองเก่าของประเทศ ภูเขาพิลาทุส ชมธารน้ำแข็งที่เก่าแก่ และอีกมากมายที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เหมือนอยู่ในแดนสวรรค์