Tag: สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ แดนในฝัน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศหนึ่งของยุโรปที่มีธรรมชาติอันงดงามมาก ประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง มีความสวยงามดุแดนฝันอีกทั้งสวิตเซอร์แลนด์นั้นถูกจัดให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศที่ยังคงธรรมชาติไว้อย่างงดงามคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดี การเมือง การเงิน การคมนาคม การขนส่ง ทุกอย่างที่ดีเยี่ยมทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก สวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้าไปชมความงดงามของธรรมชาติ จุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ ยอดเขาจุงเฟรา เป็นจุดชมวิวยอดฮิตเลยก็ว่าได้ ยอดเขาจุงเฟรานั้นเป็นยอดเขาที่ความสูงที่สุดของประเทศ มีความสูงประมาณ 3,466 เมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ณ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเทือกเขาหิมะสลับกับเทือกเขาที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้เขียวขจีที่สวยงามราวกับดินแดนแห่งเทพนิยาย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปด้วย ซึ่งสถานีชื่อว่า Jungfraujoch Railway Station เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟของประเทศและสูงที่สุดด้วย สะพานไม้ชาเปล เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นสะพานไม้เก่าแก่ของประเทศที่ถูกประดับด้วยดอกไม้ที่สวยงาม สะพานนี้มีอายุเก่าแก่มากถึง 500 ปีเลยทีเดียวสันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตรข้ามแม่น้ำรอยส์ สะพานแห่งนี้ถูกบูรณะครั้งใหญ่เนื่องจากเหตุไฟไหม้สะพานในปี 1993 ถือว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกมากมายให้เที่ยวเช่น กรุงเบิร์น เมืองเก่าของประเทศ ภูเขาพิลาทุส ชมธารน้ำแข็งที่เก่าแก่ และอีกมากมายที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เหมือนอยู่ในแดนสวรรค์