Tag: ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทโบราณของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เขตชูโอ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและเมืองโอซาก้า เป็นปราสาทที่มีบทบาทสำคัญแห่งหนึ่งในยุคอะซุชิ-โมะโมะยะมะ หรือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงยุคสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้น ปราสาทโอซาก้าก่อสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1583 โดย โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ผู้นำเข้าเมืองในตอนนั้น ได้มีการสั่งให้มีการก่อสร้างปราสาทขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการหลักของเมือง โดยมีการสร้างและออกแบบคล้ายกับปราสาทอะซุชิทุกประการแต่มีลักษณะที่โดดเด่นกว่ามาก โดยปราสาทมีลักษณะหอคอย 5 ชั้น มีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น มีใบไม้ทองที่ด้านข้างของปราสาท ซึ่งสวยงามโดดเด่นแก่ผู้พบเห็น ในตอนนั้นปราสาทถูกใช้เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูในช่วงนั้น ปราสาทโอซาก้า ได้รับการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงมากมายของประเทศญี่ปุ่นในยุคต่างๆ เช่่น การโจมตีของกองกำลังศัตรูที่บุกรุกเข้าเมืองในปี ค.ศ. 1615, เกิดเหตุฟ้าผ่าใส่คลังแสงอาวุธในปราสาทเกิดไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1660 และ ฟ้าผ่าใส่ตัวปราสาทได้รับความเสียหายในปี 1665 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินระเบิดของสหรัฐได้ทิ้งระเบิดใส่ตัวปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งในปี 1995 ทางรัฐบาลโอซาก้าได้มีการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ โดยคงความรูปแบบเดิมไว้และสร้างให้มีความสวยงามโดดเด่นอย่างที่เคยสร้างมาก นอกจากนี้ภายในยังมีการต่อเติมให้ทันสมัยขึ้น โดยมีลิฟต์ภายในเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมปราสาท