Tag: ท่องเที่ยว

ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทโบราณของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เขตชูโอ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและเมืองโอซาก้า เป็นปราสาทที่มีบทบาทสำคัญแห่งหนึ่งในยุคอะซุชิ-โมะโมะยะมะ หรือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงยุคสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้น ปราสาทโอซาก้าก่อสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1583 โดย โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ผู้นำเข้าเมืองในตอนนั้น ได้มีการสั่งให้มีการก่อสร้างปราสาทขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการหลักของเมือง โดยมีการสร้างและออกแบบคล้ายกับปราสาทอะซุชิทุกประการแต่มีลักษณะที่โดดเด่นกว่ามาก โดยปราสาทมีลักษณะหอคอย 5 ชั้น มีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น มีใบไม้ทองที่ด้านข้างของปราสาท ซึ่งสวยงามโดดเด่นแก่ผู้พบเห็น ในตอนนั้นปราสาทถูกใช้เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูในช่วงนั้น ปราสาทโอซาก้า ได้รับการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงมากมายของประเทศญี่ปุ่นในยุคต่างๆ เช่่น การโจมตีของกองกำลังศัตรูที่บุกรุกเข้าเมืองในปี ค.ศ. 1615, เกิดเหตุฟ้าผ่าใส่คลังแสงอาวุธในปราสาทเกิดไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1660 และ ฟ้าผ่าใส่ตัวปราสาทได้รับความเสียหายในปี 1665 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินระเบิดของสหรัฐได้ทิ้งระเบิดใส่ตัวปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งในปี 1995 ทางรัฐบาลโอซาก้าได้มีการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ โดยคงความรูปแบบเดิมไว้และสร้างให้มีความสวยงามโดดเด่นอย่างที่เคยสร้างมาก นอกจากนี้ภายในยังมีการต่อเติมให้ทันสมัยขึ้น โดยมีลิฟต์ภายในเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมปราสาท

สวิตเซอร์แลนด์ แดนในฝัน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศหนึ่งของยุโรปที่มีธรรมชาติอันงดงามมาก ประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง มีความสวยงามดุแดนฝันอีกทั้งสวิตเซอร์แลนด์นั้นถูกจัดให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศที่ยังคงธรรมชาติไว้อย่างงดงามคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดี การเมือง การเงิน การคมนาคม การขนส่ง ทุกอย่างที่ดีเยี่ยมทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก สวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้าไปชมความงดงามของธรรมชาติ จุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ ยอดเขาจุงเฟรา เป็นจุดชมวิวยอดฮิตเลยก็ว่าได้ ยอดเขาจุงเฟรานั้นเป็นยอดเขาที่ความสูงที่สุดของประเทศ มีความสูงประมาณ 3,466 เมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ณ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเทือกเขาหิมะสลับกับเทือกเขาที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้เขียวขจีที่สวยงามราวกับดินแดนแห่งเทพนิยาย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปด้วย ซึ่งสถานีชื่อว่า Jungfraujoch Railway Station เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟของประเทศและสูงที่สุดด้วย สะพานไม้ชาเปล เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นสะพานไม้เก่าแก่ของประเทศที่ถูกประดับด้วยดอกไม้ที่สวยงาม สะพานนี้มีอายุเก่าแก่มากถึง 500 ปีเลยทีเดียวสันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตรข้ามแม่น้ำรอยส์ สะพานแห่งนี้ถูกบูรณะครั้งใหญ่เนื่องจากเหตุไฟไหม้สะพานในปี 1993 ถือว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกมากมายให้เที่ยวเช่น กรุงเบิร์น เมืองเก่าของประเทศ ภูเขาพิลาทุส ชมธารน้ำแข็งที่เก่าแก่ และอีกมากมายที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เหมือนอยู่ในแดนสวรรค์

อ่าวมะนาว ทะเลสวยยอดนิยมไม่ไกลจากกรุงเทพ

อ่าวมะนาว เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งโดยทะเลยังคงได้รับการดูแลอย่างดี อีกทั้งยังมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามบริเวณอ่าวซึ่งมีน้ำใสมากที่หนึ่ง อ่าวมะนาว เป็นอ่าวขนาดกลาง อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร อ่าวมะนาวถือว่ายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ยังคงได้รับการดูแลอย่างดีภายใต้การควบคุมของ ทัพอากาศกองบินที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อ่าวมะนาว ถือว่าเป็นทะเลที่มีความสวยงาม น้ำใสสะอาด และเป็นบริเวณมีความลึกไม่มากเมื่อเทียบกับทะเลบริเวณอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น เขาล้อมหมวก ซึ่งด้านบนเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ให้ได้สักการะด้วย นอกจากนี้เขาล้อมหมวกยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะค่างแว่น ที่มีการล่าจำนวนมากซึ่งทางกองบิน 5 ได้มีการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ อีกทั้งยังมีจุดที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกรียติแก่เหล่าทหารกล้าในช่วงการทำยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในการสละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยบางส่วนไว้ อีกทั้งยังมี อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5 ซึ่งมีการจำลองการต่อสู้ระหว่างทหารไทย และ ญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย บริเวณอ่าวมะนาว มีการแบ่งเป็น 2 จุดคือ จุดที่พักนักท่องเที่ยวจัดขึ้นโดยทาง กองบิน 5 ซึ่งมีบ้านพักไว้รับรองนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพัก รวมถึงมีโรงแรม […]

อ่าวบ่อทองหลาง ทะเลสงบแห่งบางสะพาน

ทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของหลายๆคน ยิ่งช่วงฤดูที่น้ำทะเลใสนั้นจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดเนื่องจากไม่มีมรสุมและคลื่นลมแรง ทำให้เรามองเห็นน้ำทะเลที่ใส สีฟ้าคราม ทะเลในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันคือ ทางภาคใต้ของไทยเช่น หมู่เกาะสิมิรัน แถบชายฝั่งทะเลอันดามัน และทางภาคตะวันออกของไทย เช่น ตราด ระยอง ซึ่งเป็นจุดที่น้ำทะเลสวยงาม แต่ทางใต้จะสวยงามที่สุด สำหรับ อ่าวบ่อทองหลาง เป็นจุดที่มีบรรยากาศเงียบสงบมากและอ่าวจะมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของไทย อ่าวบ่อทองหลาง ตั้งอยู่ที่ อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอ่าวเล็ก เงียบสงบและน้ำทะเลที่ใสมากแห่งหนึ่งของไทย อ่าวบ่อทองหลาง มีลักษณะเป็นอ่าวเล็กคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว มีอ่าวอยู่สองแห่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดบ่อทองหลาง ซึ่งมีอ่าวที่ใหญ่กว่า เรียกว่า อ่าวหัวพิน ซึ่งเมื่อเวลาน้ำลงมากๆ น้ำทะเลจะลดลงและสามารถเห็นเป็นเนินทรายบริเวณปากอ่าวสามารถเดินข้ามไปยังเกาะเล็กๆบริเวณอ่าวได้สบาย หากเมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นอ่าวที่มีน้ำทะเลขังอยู่อย่างสวยงาม และอ่าวเล็กๆ จะมีบรรยากาศที่สงบเงียบ อากาศสดชื่นและน้ำทะเลที่ใสสะอาด มีโขดหินเล็กอยู่บริเวณอ่าวห่างจากอ่าวเพียง 10 – 15 เมตรเท่านั้น หากน้ำลงมากสามารถเดินไปยังโขดหินดังกล่าวได้อย่างสบาย อ่าวบ่อทองหลาง เป็นอ่าวและหาดทรายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทะเลที่สงบเงียบ บรรยากาศดี ซึ่งภายในบริเวณอ่าวจะมีร้านอาหารตั้งอยู่ในราคาที่ไม่แพงเกินไปให้บริการ รวมถึงมีจุดให้ถ่ายรูปมากมาย

รถไฟลอยน้ำ เหนือเขื่อนป่าสัก

     ในอดีตที่ผ่านมาช่วงพื้นที่จังหวัด ลพบุรี แทบลุ่มแม่น้ำป่าสักมักเกิดปัญหาน้ำท่วมหลายครั้ง และขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อมา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงดำเนินการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย จนกระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสัก ภายหลังการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมแล้วเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างกว่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จใน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 ในช่วงที่ยังไม่มีการสร้างเขื่อน ยังมีทางรถไฟสาย สถานีแก่งเสือเต้น และ สถานีสุรนารายณ์ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวอยู่ภายในพื้นที่การสร้างเขื่อน ต่อมาหลังจากการดำเนินการสร้างเขื่อนแล้วเสร็จได้ทำการหยุดทางเดินรถไฟในช่วงเส้นทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขื่อนป่าสัก ทางการที่สร้างทางรถไฟขึ้นใหม่ ในวันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2540 […]