ปางอุ๋ง ธรรมชาติที่สมบูรณ์ สัมผัสอากาศสดชื่นบนยอดเขาสูง

   ปางอุ๋งอยู่ในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเรียกชื่อสั้นๆคือ ปางอุ๋ง ตั้งอยู่ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองที่อยากมาสัมผัสอากาศดีๆ ท่ามกลางสายน้ำและอากาศที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ปางอุ๋ง ยังเป็นที่ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

ในอดีตบริเวณปางอุ๋งนั้น เป็นภูเขาหัวโล้นซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยแล้งและน้ำป่าดินแดนที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เลย ดินที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลย จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทางเสด็จมาที่ปางอุ๋งและดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมา เพื่อทำให้ดินสามารถเพาะปลูกได้และยังทรงให้ปลูกต้นสน และปลูกต้นไม้อื่นๆ

นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ที่โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง ได้พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมให้มีทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี จนได้รับฉายาว่า“สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่หากใครมาเยือนเมืองสามหมอกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง นอกจากเราได้ชมความงามของธรรมชาติแล้ว เรายังได้เห็นหงส์ ซึ่งเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จนำมาปล่อยไว้เพื่อขยายพันธุ์

การเดินทางสู่ปางอุ๋งนั้น เป็นการเดินทางค่อยข้างหนักพอตัวเพราะเราต้องผ่านโค้งบนยอดเขากว่า 2,000 โค้งใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ราวๆ 4-5 ชั่วโมง แต่เราสามารถเดินทางโดยเครื่องบินเล็กมาลงที่ปายก็ได้ ซึ่งต้องต่อเครื่องจากเชียงใหม่ นอกจากเราสัมผัสบรรยากาศของปางอุ๋งแล้วเรายังได้มีโอกาสชมหมู่บ้านรักไทยกินชาหอมๆอร่อยๆอีกด้วย