เที่ยวน้ำตกพลิ้ว และปีระมิดพระนางเรือล่ม

   ในประเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวมักเที่ยวในสถานที่ชื่อดังติดอันดับ จนทำให้สถานที่แห่งนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หลั่งไหลของมาเที่ยวในบ้านเรา ดังนั้นเราลองหันมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่อดุมด้วยธรรมชาติ และมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษาด้วย ซึ่งนั้นคือ น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี นอกจากธรรมชาติที่งดงามแล้ว ยังมีน้ำตกพลิ้วที่มีความสวยงามของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร อีกทั้งเรายังได้ชมปลาตามธรรมชาติ คือ ปลาพลวงหิน ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

นอกจากเราได้สัมผัสบรรยากาศ ความงดงามของน้ำตกแล้ว เรายังมีโอกาสได้มีเยี่ยมชมปีระมิดพระนางเรือล่มและ อลงกรณ์เจดีย์ ที่ในอดีตมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เราต้องจารึกไว้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอัครมเหสี ได้โปรดปรานให้สร้างเจดีย์ทำด้วยศิลาแลงขึ้น ที่บริเวณหน้าผาด้านหน้า น้ำตกพลิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาส น้ำตกพลิ้ว ด้วยกัน และพระราชทานนามว่า “อลงกรณ์เจดีย์”