รถไฟลอยน้ำ เหนือเขื่อนป่าสัก

 

   ในอดีตที่ผ่านมาช่วงพื้นที่จังหวัด ลพบุรี แทบลุ่มแม่น้ำป่าสักมักเกิดปัญหาน้ำท่วมหลายครั้ง และขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อมา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงดำเนินการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย จนกระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสัก ภายหลังการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมแล้วเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างกว่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จใน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542

ในช่วงที่ยังไม่มีการสร้างเขื่อน ยังมีทางรถไฟสาย สถานีแก่งเสือเต้น และ สถานีสุรนารายณ์ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวอยู่ภายในพื้นที่การสร้างเขื่อน ต่อมาหลังจากการดำเนินการสร้างเขื่อนแล้วเสร็จได้ทำการหยุดทางเดินรถไฟในช่วงเส้นทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขื่อนป่าสัก ทางการที่สร้างทางรถไฟขึ้นใหม่ ในวันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2540 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็นเส้นทางพาดผ่านบริเวณอ่างเก็บน้ำ มองดูเหมือนขบวนรถวิ่งไปบนผิวน้ำ จนชาวบ้านเรียกกันว่า รถไฟลอยน้ำ

นอกจากนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการ รับรถไฟเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของเขื่อน โดยเป็นรถไฟสายพิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ สายกรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งทางการรถไฟได้เปิดให้บริการเป็นรอบๆ ในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี